Nieść Chrystusa tam, gdzie nas pośle

Czas wakacji był czasem błogosławionym i tak, jak na każdą chwilę naszego życia, Pan przygotował wiele łask…wspominamy je dziś czerpiąc z bogactwa, jakim nas obdarzył i kosztując owoców uwielbienia Go w wielkich dziełach, jakie zdziałał. O.B.I.Lipiec 2014. Ogarniasz....
Czytaj dalej →

Kościół w Zaniewiczach na Białorusi jeszcze piękniejszy

Po Świętach Wielkanocnych, w kwietniu i maju 2014 r. trwały prace remontowe przy kaplicy Borzęckich, która obecnie jest kościołem parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jozafata Kuncewicza w Zaniewiczach. Kościół otrzymał nową elewację. Zostały również wymienione...
Czytaj dalej →

Noc Muzeów w Twierdzy Sióstr Zmartwychwstanek

asz Żoliborski obiekt ma długą tradycję historyczną, w której szczególne miejsce zajmuje okres II wojny światowej (okupacja, Powstanie Warszawskie). Od lat w naszej szkole mamy ekspozycję wystawową prezentującą historię szkolnictwa Sióstr Zmartwychwstanek, działalność w okresie...
Czytaj dalej →

Jubileusze we wspólnocie częstochowskiej

0 lat w klasztorze to już coś, 40 – to już dużo, a co dopiero, gdy mija 50 czy 70 lat… Wtedy tylko jedno ciśnie się na usta: Deo gratias! Za łaski, którymi obdarzył Najwyższy… 2 lutego wspólnota sióstr w Częstochowie obchodziła Jubileusz 50- lecia Ślubów S. Jarosławy Wiatr CR, a...
Czytaj dalej →