Noc Muzeów w Twierdzy Sióstr Zmartwychwstanek

asz Żoliborski obiekt ma długą tradycję historyczną, w której szczególne miejsce zajmuje okres II wojny światowej (okupacja, Powstanie Warszawskie). Od lat w naszej szkole mamy ekspozycję wystawową prezentującą historię szkolnictwa Sióstr Zmartwychwstanek, działalność w okresie...
Czytaj dalej →

Jubileusze we wspólnocie częstochowskiej

0 lat w klasztorze to już coś, 40 – to już dużo, a co dopiero, gdy mija 50 czy 70 lat… Wtedy tylko jedno ciśnie się na usta: Deo gratias! Za łaski, którymi obdarzył Najwyższy… 2 lutego wspólnota sióstr w Częstochowie obchodziła Jubileusz 50- lecia Ślubów S. Jarosławy Wiatr CR, a...
Czytaj dalej →