0 lat w klasztorze to już coś, 40 – to już dużo,

a co dopiero, gdy mija 50 czy 70 lat…

Wtedy tylko jedno ciśnie się na usta:

Deo gratias! Za łaski, którymi obdarzył Najwyższy…

2 lutego wspólnota sióstr w Częstochowie obchodziła Jubileusz 50- lecia Ślubów S. Jarosławy Wiatr CR, a 15 lutego – 70- lecia życia zakonnego S. Marii Adolfiny Szymczyk CR. Siostra Jarosława przeżywała dzień swego Jubileuszu w gronie rodziny zakonnej. W Jubileuszu S. M. Adolfiny wzięła udział również Siostra Prowincjałka Prowincji Warszawskiej Maria Donata Wołowiec CR, Kapłani związani z parafią w Szczekocinach, gdzie Siostra posługiwała przez wiele lat, Ks. Proboszcz Jerzy Miernik i Ksiądz Jerzy Zabłocki, oraz zaproszeni Goście. Szczytem obu uroczystości była Uczta Eucharystyczna, na której – odpowiednio – dziękowałyśmy za życie i oddanie obu Sióstr oraz dobro, jakie wniosły do Zgromadzenia. Obie uroczystości miały również swoje przedłużenie we wspólnym spotkaniu przy stole w refektarzu częstochowskiej wspólnoty.

 

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz