Usłyszeć. Spotkać się. Zakochać. Wybrać… na nowo. Kogo? Oczywiście: Jezusa. Tak zrobili Ministranci.

W dniach od 5 do 8 lutego w domu Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie odbyły się rekolekcje dla Liturgicznej Służby Ołtarza z dekanatu tureckiego diecezji włocławskiej. Prowadził je Ksiądz Tomasz Fischer – dekanalny Duszpasterz Służby Ołtarza przy współudziale Księdza Łukasza Dzikiewicza – dekanalnego Duszpasterza Młodzieży. W rekolekcjach wzięło udział 17 osób. Miałyśmy zaszczyt i radość razem z Chłopcami modlić się, ale i – jak na siostry przystało – pomóc im, przez codzienne proste czynności, przeżywać te dni w radosnym skupieniu na Panu Bogu i Jego Świętej Woli. Teraz modlimy się, aby wydały one w każdym z nich błogosławione owoce.

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz