asz Żoliborski obiekt ma długą tradycję historyczną, w której szczególne miejsce zajmuje okres II wojny światowej (okupacja, Powstanie Warszawskie). Od lat w naszej szkole mamy ekspozycję wystawową prezentującą historię szkolnictwa Sióstr Zmartwychwstanek, działalność w okresie okupacji, funkcjonowanie szpitala powstańczego oraz dokumentującą zniszczenie wojenne. Wystawa ta traktowana była jako edukacyjny projekt na potrzeby naszych uczniów.

Dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy na nasze patriotyczne apele byli zapraszani parafianie i mieszkańcy Żoliborza, pojawiło się zainteresowanie zewnętrzne naszą wystawą. Okazało się, że bardzo wielu mieszkańców Żoliborza nie miało świadomości, jakie skarby historyczne kryje budynek naszego Zgromadzenia.

Kilkakrotnie odwiedzili nas nauczyciele historii z innych szkół, którzy na tej wystawie przeprowadzali lekcje o Powstaniu Warszawskim.

Pięć lat temu Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław” zorganizowała rekonstrukcję walk o klasztor. Jednak jej działania przeprowadzone były wyłącznie na zewnątrz budynku.

W tym roku mija 70. Rocznica Powstania Warszawskiego. W związku z tym nasza młodzież wystąpiła z propozycją zorganizowania rekonstrukcji wydarzeń powstańczych wewnątrz budynku naszej szkoły z wykorzystaniem wystawy. Projekt został zgłoszony do Rady Warszawy w ramach Nocy Muzeów.

17 maja od godziny 19.00 do 01.00 w nocy, w sześciu turach, co godzinę, prawie ponad 700 osób obejrzało rekonstrukcję życia religijnego w powstańczej Warszawie, tajnego nauczania w naszej szkole oraz działań Szpitala Powstańczego nr 100. Nasz projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wyrażonym zarówno słownie, jak i wpisami do Księgi Pamiątkowej oraz oczekiwaniem, że będzie to prezentacja cykliczna.

Planujemy powtórzenie tej rekonstrukcji w zmodyfikowanej formie na przełomie września i października, czyli na 70. rocznicę zakończenia walk powstańczych.

Serwis fotograficzny oraz filmowy jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: www.zmartwychwstanki.edu.pl i na Facebooku.

s. Maria Filipkowska CR

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz