09fbe85ea62c516455671d82434131feaf033a81

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?, moje śluby złożone Panu, wypełnię”

Ps 116

Odnowienie ślubów – 14 sierpnia

Tegoroczne uroczystości w Domu Matek rozpoczęłyśmy od duchowego towarzyszenia naszym siostrom juniorystkom w czasie odnowienia ślubów i dnia skupienia, który je poprzedził. 14 sierpnia w czasie Mszy Świętej kończącej rekolekcje, które prowadził o. Marian Stankiewicz OCD, w obecności Matki Generalnej Teresy Marii Kreft, Siostry Prowincjałki Marii Donaty Wołowiec i Siostry Mistrzyni Marii Emanueli Wiśniewskiej, 4 siostry: s. Aneta Maria Iwanejko, s. Małgorzata Lichtor, s. Maria Renata Ciężkowska i s. Maria Kinga Krzyształ kolejny już raz potwierdziły wobec Boga i Zgromadzenia, swoją wolę oddania się Panu przez śluby zakonne. Modlimy się za kochane Siostry u początku ich życia zakonnego i życzymy, aby wsłuchując się w Słowo Boże, pozwoliły Jezusowi kształtować swoje serca.

 

Jubileusze – 15 sierpnia

Następnego dnia dziękowałyśmy Bogu za dar życia zakonnego Sióstr Jubilatek, za lata służby Zmartwychwstałemu i za całe dobro, które wniosły do naszej Rodziny Zakonnej. Objęłyśmy tego dnia modlitwą obecne wśród nas Siostry: s. Maksymillę Tyrałę, s. Gracjanę Garncarek, s. Alicję Ligorię Blochlińską, s. Jarosławę Wiatr, s. Honoratę Sawicką, i s. Marcelę Jatczyszyn, jak również i te Siostry, które nie mogły przybyć do Kęt. Mszę św. o godz. 7.00 celebrował O. Henryk Rojek CR, który w homilii podkreślił, że „Bóg pragnie, abyśmy z Nim przebywali na wieki, pragnie być z nami, bo tak umiłował świat (…) Bliskość o której mówi Bóg, a zdąża człowiek, drogą, która Siostry przeszły (ale jeszcze trzeba iść), powinna być drogą pełną zaufania i dziękczynienia”.

Śluby wieczyste – 15 sierpnia

O godz. 11.30 rozpoczęła się w naszej kaplicy zakonnej Msza Święta w czasie której s. Maria Emilia Rutkowska złożyła na ręce Matki Teresy Marii swoje śluby Panu na wieki. O. Henryk Rojek CR zwracając się do neoprofeski przypomniał nam wszystkim, że ” Jeżeli Pan powołuje, to trzeba iść za Nim. Bogu zawsze mówi się: „tak”. „Tak bardzo ważne w życiu Siostry będzie to, aby mieć świadomość, że Bóg daje mi wielki dar duchowego macierzyństwa.To macierzyństwo może ogarnąć każdego człowieka i biednych, i chorych, i tych, którzy są poddani różnym doświadczeniom tego życia. Świat tego nie rozumie, ale my możemy pomóc światu w zrozumieniu tego. Żeby jednak zachować to i wytrwać do końca trzeba ciągle ufnie prosić Boga o łaskę wierności, trzeba pogłębiać przyjaźń z Jezusem”.

S. Maria Emilia dziękując za łaskę złożenia ślubów wieczystych podkreśliła swoją wdzięczność wobec wszystkich tych, którzy pomagali Siostrze wzrastać w łasce powołania, szczególnie Siostrze Prowincjałce Marii Donacie Wołowiec i Siostrze Mistrzyni Marii Emanueli Wiśniewskiej, które świadectwem swojego życia, modlitwy i umiłowaniem Zgromadzenia, utwierdzały Siostrę w decyzji, która dziś została przypieczętowana na ołtarzu w łączności z Ofiarą Chrystusa Pana.

Życzymy Kochanej Siostrze wytrwania w tak wielkiej łasce paschalnego powołania oraz ducha radości i pokoju serca z pełnienia całym życiem Jego Woli. „Jeżeli powołuje nas Jezus do tego, ażeby być przy Nim, to musimy wierzyć, że da nam moc do tego, żeby wytrwać”. (o. H. Rojek, z homilii)

opracowała: s. Maria Magdalena Reda CR

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz