Wielkie są dzieła Boga a dobroć Jego, która objawia się poprzez stworzenia, zachwyca i każe uklęknąć w pokornej zadumie i radosnej wdzięczności za cuda Jego łaski…

Wielokrotnie słyszy się dziś o zdegradowanej młodzieży, która nie potrafi nawet miejsca ustąpić w autobusie schorowanej pani, tymczasem Bóg pozwala nam często zobaczyć Jego dobroć w wyciągniętej dłoni drugiego człowieka… również człowieka młodego. w dniach 12 i 13 grudnia br. w Archidiecezji Częstochowskiej odbyła się zbiórka żywności Caritas dla najbardziej potrzebujących. Młodzi, wspaniali ludzie – członkowie KSM CR i uczniowie gimnazjum sióstr zmartwychwstanek – od wczesnych godzin rannych ( a była to przecież również sobota) aż do wieczora obejmowali swoje dyżury „przy wózkach” z darami, ani na chwilę nie tracąc poczucia chumoru, radości posługiwania i apostolskiej gorliwości, która dla wielu darczyńców była wprost nieprawdopodobna. To ona nie tylko kazała im mówić – stropolskie – „Bóg zapłać”, ale często otwierała serca prychodzących, a w darze rozmowy – im również przynosiła pokój serca. Niech Bóg będzie uwielbiony w darze tych Młodych, w ich poświęcoym czasie, wyciągniętej dłoni i dobrym słowie, które karmiło serca tych, którzy innych nakarmić chcieli powszednim chlebem.

Brak możliwości komentowania.