2 stycznia br. Apelem Jasnogórskim rozpoczęło się czuwanie Sióstr Zmartwychwstanek, któremu przewodniczyły Siostry Przełożone obu polskich prowincji – S. Maria Donata Wołowiec CR S. Ewa Maria Budnik CR. O godzinie24.00 przeżywaliśmy Eucharystię pod przewodnictwem Ks. Marka Tatara, który w homilii podkreślił wielkość oddania Matce Bożej i piękno paschalnego charyzmatu – dziedzictwa Matek Założycielek, ale i każdej siostry zmartwychwstanki oraz wszystkich tych, którzy żyją i pragną żyć naszą duchowością. W czasie Mszy Świętej Siostry Prowincjałki dokonały aktu oddania Zgromadzenia Matce Najświętszej.

Dziękujemy wszystkim Wspólnotom, Rodzinom, Przyjaciołom i Współpracownikom, którzy włączyli się w nasze modlitewne czuwanie przed Obliczem Królowej Polski, ale i tym, którzy w duchu łączyli się z nami, prosząc Boga o błogosławieństwo dla nas i naszych Rodzin, wierność paschalnemu charyzmatowi oraz dar nowych powołań do naszej Rodziny Zakonnej. Niech Bóg, którego wielbimy w darze powołania i codziennej na nie odpowiedzi – wszystkim błogosławi w tym szczególnym Roku Życia Konsekrowanego.

Brak możliwości komentowania.