28cc1d547377ac69151dfb4d4cf17cc9bfefd711

Kochani!

W przeddzień Dnia Życia Konsekrowanego chcemy podzielić się z Wami radością spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym i Jego obecności w naszym życiu. Przyjmijcie je od nas w formie życzeń, choć zwykło się  oczekiwać, że to uroczystujący je przyjmują…Dlaczego jednak nie miało by być tak, że to właśnie świętujący zapraszają do świętowania innych….?

Zwracamy się najpierw do naszych Rodzin, Przyjaciół i Bliskich, z których wyszłyśmy na drogę powołania zakonnego. Życzymy Wam, abyście zawsze i wszędzie mogli być dumni, że do Waszej Rodziny zapukał sam Pan Wszechświata, by wziąć w posiadanie serce waszej siostry, przyjaciółki czy koleżanki. Ten wybór nie jest zasługą naszych talentów czy osiągnięć, ale Jego decyzją, a kto wie, czy i nie owocem Waszych serdecznych modlitw i próśb. Życzymy, abyście ze skarbca Bożej łaski – Jezusowego Serca –  wspólnie z nami czerpali, bo Zmartwychwstały Jezus i Jego Ukochana Mama radość mają z obdarowywania Swoich dzieci wszelkimi potrzebnymi łaskami….

Zwracamy się teraz do Was, nasi Nauczyciele i Katecheci oraz do Kapłanów, których Bóg postawił na drogach naszego życia. Dziękując za dar Waszego świadectwa, życzymy, aby Dobry Bóg sam wynagrdził trud pomocy w codziennym wzrastaniu do pełni człowieczeństwa i świętości każdej z nas. Radujcie się dziś naszym szczęściem, a my wdzięczność  każdego dnia  przemieniać będziemy w modlitwę, a kiedyś wspólnie – po drugiej stronie życia – wspominać  wzloty i upadki naszego dorasatania i dziękować Bogu i Wam za każdą podniesioną poprzeczkę, która nauczyła nas wymagać bardziej od siebie, niż od innych.

Zwracamy się w końcu do Was, Kochane Dziewczęta, które dzisiaj słyszycie w swoich sercach delikatny głos Bożego wezwania. Życzymy Wam odwagi w podejmowaniu decyzji pójścia drogą największego szcęścia i najpiękniejszej miłości. Życzymy radości z pokornego „Amen”, wypowiedzianego Woli Bożej oraz tego pokoju, którego świat dać nie może…. Niech miłość Chrystusa Zmartwychwstałego będzie dla Was światłem, rozpraszającym wszelkie wątpliwości, zwyciężającym wszelkie obawy i pokonującym wszystkie trudności…

Wszystkim dziękujemy za dar modlitwy, za pamięć w tym szczególnym dla nas dniu i za Waszą obecność na drogach codzienności.

Z darem serdecznej i wdzięcznej modlitwy – Siostry Zmartwychwstanki

Brak możliwości komentowania.