…Boże Ciało.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to nie tylko niepowtarzalna okazja do dawania świadectwa o wierze w realną Obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ale i tego, że chrześcijanie są ludźmi radości i zwycięstwa, bo nasz pan Jezus Chrystus śmierć zwyciężył i został z nami do końca świata! Dlatego w południe na częstochowskich Alejach odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, w której wzięły udział Dzieci z naszych częstochowskich szkół i ze wspólnoty Dzieci Maryi prowadzonej przy domu sióstr zmartwychwstanek.

Wieczorem natomiast na Placu Biegańskiego odbył się koncert uwielbienia prowadzony przez zespół 77 FM, na którym nasi Uczniowie jako wolontariusze – w sposób symboliczny – łączyli przybyłych w jedną wspólnotę, „karmiąc” pobłogosławionym przez Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, chlebem. Radość świętowania trwała do późnych godzin, a po zakończeniu częstochowska młodzież – również z pasterskim błogosławieństwem księdza Arcybiskupa – posłana została na Pola Lednickie.

Brak możliwości komentowania.