bd26f70a5a6f91b1eec42d08a1b7140aaf7009ba
Uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego Celestino Migliore Księża Zmartwychwstańcy, siostry zmartwychwstanki, miejscowi parafianie i zaproszeni goście uczcili przyjście na świat wielkiego Apostoła emigracji polistopadowej 1830 r., pokutnika, konwertytę i założyciela Zmartwychwstańców – BOGDANA JAŃSKIEGO. Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. w pobliżu uroczyście przystrojonej chrzcielnicy Ks. Proboszcz z Winnicy ogłosił po wejściu pocztów sztandarowych SP im Ignacego Mościckiego, Gimnazjum im. B. Jańskiego i harcerzy, że jako absolwent wydziału matematycznego, a zarazem dla uczczenia tak podniosłej uroczystości funduje dla najlepszego z matematyki ucznia Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 roczne stypendium naukowe.

9595f442adcedd0e3e6632d5d5b116e43454a58f

Po rozpoczęciu Mszy św. słowo powitania skierował do nas ustępujący prowincjał zmartwychwstańców, ks. W. Śpiewak, organizator uroczystości. Powiedział, że Winnica jest świadkiem wielkiej przygody życia z Bogiem, w Bogu i dla Boga B. Jańskiego. W homilii Ks. Nuncjusz przybliżył postać Jańskiego. Przypomniał o światowych przyjemnościach i utopijnych poglądach, które zapuściły mocne korzenie w jego duszy, ale go nie przemogły. Na cmentarzu rzymskim Campo Verano, gdzie po 33 latach życia spoczęły doczesne szczątki Bogdana, wyryto napis: Tu spoczywa mający zmartwychwstać śp. Bogdan Jański. Zmartwychwstały Jezus tak, jak do uczniów po zmartwychwstaniu, przyszedł, by przez wieloytygodnową spowiedź powrócić go do wspólnoty wierzących. Jezus pojawia się, gdy jesteśmy słabi, zdezorientowani, zagubieni i pozwala się znaleźć w miejscu, gdzie o własnych siłach już nic nie możemy. „Wystarczy ci mojej łaski. Ufaj i wierz! Kochaj i rób, co chcesz”. Poznając życie B. Jańskiego dotykamy mocy i świeżości wielkanocnego poranka – mówił ks. nuncjusz. Wielkie, piękne, zaskakujące jest działanie Boga i Jego chwała objawiona w odpowiedzi na te wielkie dary.

3c0291e8661375d43adf74400c84767f18231f95

Uroczyste dziękczynienie za życie Założyciela Zmartwychwstańców łączyło się z sobotnim dniem poświęconym Maryi i uroczystością Jej Niepokalanego Serca tak, jak w Wieczerniku z przestraszonymi uczniami, tak i w Winnicy była z nami Maryja i zanosiła do Syna nasze dziękczynienie za życie B. Jańskiego, za charyzmat Zgromadzeń Zmartwychwstania Pańskiego, za zaangażowanie w sprawy Ojczyzny i za troskę o zbawienie ludzi sobie powierzonych.

Przed końcowym błogosławieństwem nowy o. prowincjał, K. Swół CR podziękował Ks. abpowi Celestino Migliore za przyjęcie zaproszenia, przewodniczenie Mszy św. i wygłoszoną homilię; o. Śpiewakowi za zorganizowanie uroczystości 175-lecia urodzin B. Jańskiego oraz wszystkim przybyłym uczestniczącym we Mszy św.

Przedłużeniem spotkania wokół Eucharystycznego Stołu był wspólny obiad, podczas którego została ogłoszona decyzja Ojca św. Franciszka o wyniesieniu ks. W. Śpiewaka CR do godności biskupa na Bermudach. Święcenia biskupie będą 1. X. 2015 r. we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, pod wezwanie której jest katedra diecezji, którą obejmie Biskup Nominat. Życzymy O. Wiesławowi Bożego błogosławieństwa i bliskości Matki Najświętszej, Królowej Polski.

s. M. Urszula Jędryka CR

Brak możliwości komentowania.