6 stycznia 2016 roku to początek roku jubileuszowego dla każdej z nas. Mija bowiem 125 lat od powstania Zgromadzenia. 125 lat pracy w winnicy Kościoła, 125 lat radości i trosk…
Każde zmartwychwstańskie serce śpiewa więc radosne Magnificat razem z naszymi kochanymi Matkami Założycielkami i Siostrami, które poprzedziły nas w drodze do wieczności i – wierzymy głęboko – wstawiają się za nami u Zmartwychwstałego Pana.
Każdego, kto odwiedza naszą stronę, prosimy o krótką modlitwę w intencji nowych powołań do naszej rodziny zakonnej, bo wciąż chcemy nieść nadzieję i pewność zbawienia tym, którzy otwartym sercem przyjmą Chrystusa na wzór trzech mędrców, którzy tak usilnie Go poszukiwali.

Brak możliwości komentowania.