Jak Maryja
otworzyć się na Słowo
przyjąć Słowo
zrodzić Słowo… Być otwartym na natchnienia Ducha Świętego, by jako Zgromadzenie odczytać i pełnić Wolę Bożą.

 

Brak możliwości komentowania.