Jubileusz - Jasna Gora 2016


Siostry zakonne, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście, przybyli na Jasną Górę dziękować Matce Bożej za 125 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Wierni zgromadzili się 01.04.16  w Kaplicy Matki Bożej na Mszy Świętej o 9.30 pod przewodnictwem abp Wacława Depo. Zebranych powitał o. Robert Jasiulewicz, który mówił m. in.„Dziękujemy Bogu za każde dobro, które dokonało się w ludzkich sercach, i tu na polskiej ziemi i na całym świecie, za wstawiennictwem Bożej łaski, którą siostry sprowadziły na ziemię swoją modlitwą, swoją apostolską pracą” – powiedział rzecznik Jasnej Góry. P1140508

 

Metropolita częstochowski w kazaniu przypomniał, że charyzmat Zmartwychwstania jest fundamentalny dla każdego chrześcijanina i dlatego dziś tylu pielgrzymów przybyło do Sanktuarium z dziękczynieniem. Zaakcentował także to, że podstawą budowania wspólnoty Kościoła i wspólnoty zgromadzenia zakonnego jest Eucharystia. „Bez Eucharystii nie ma prawdziwej wspólnoty pomiędzy ludźmi, a co dopiero powiedzieć między ludźmi, a Bogiem. Jezus ofiaruje nam siebie, jest darem, który przenika nasze życie” – podkreślił arcybiskup.

 

Na Eucharystię na Jasnej Górze przybyło wiele sióstr odpowiedzialnych za okoliczne domy zgromadzenia, a także Przełożona Prowincji Warszawskiej Zmartwychwstanek, s. M. Donata Wołowiec, która zaznaczyła, że dla niej jasnogórska uroczystość jak i cały rok jubileuszowy, to okazja do wielkiego dziękczynienia za dar powołania.

P1140506

Radością dla nas jest to, że modlą się z nami wychowankowie prowadzonych przez nas częstochowskich szkół, którzy przybyli ze sztandarami, podkreślały siostry. W Eucharystii wzięli udział także wychowawcy i nauczyciele z tychże szkół oraz przyjaciele naszej rodziny zakonnej. Rok jubileuszowy Zgromadzenia to także nasze święto, gdyż na co dzień stanowimy jedną rodzinę – mówiły uczennice częstochowskiego gimnazjum, prowadzonego przez Siostry Zmartwychwstanki.

P1140547

Choć korzenie wspólnoty sięgają XIX wieku, upadku powstania listopadowego i wielkiej emigracji, to za początek Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa przyjmuje się datę 6 stycznia 1891r., kiedy to w Rzymie śluby złożyły pierwsze siostry.

Swoje posłannictwo siostry pełnią przez modlitwę i prace apostolskie: wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, katechizację, pracę parafialną, pracę w szpitalu, działalność charytatywną i misyjną oraz inne posługi, do których wzywa Kościół.

 

Zmartwychwstanki posługują: w Polsce, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Argentynie, Australii, na Białorusi, w Kanadzie i Tanzanii.

Homilia Abp Wacława Depo:

 

Brak możliwości komentowania.