GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA …


Dziękujemy, że nasze siostry z niektórych wspólnot były w Poznaniu na obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski. W to wielkie dziękczynienie wpisuje się wspaniale w nasz Jubileusz 125. rocznicy obecności w Kościele Zmartwychwstanek i nasza duchowość, która jest zawsze aktualna.

 

Chrzest to spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem. To spotkanie z Tym, który umarł na krzyżu i którego Bóg Ojciec trzeciego dnia wskrzesił z martwych.

Chrzest to spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem, a przez Niego z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym.

Chrzest to spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem, który daje życie, tam, gdzie panuje śmierć; wprowadza światło tam, gdzie panuje ciemność.

Aby lepiej zrozumieć to sakramentalne spotkanie ze Zmartwychwstałym, warto popatrzeć na spotkania ludzi z Jezusem opisane w Ewangelii.

Niewidomy od urodzenia, sparaliżowany, kobieta cierpiąca na upływ krwi, głuchoniemy – ci wszyscy ludzie spotkali Jezusa, doświadczyli działania Jego łaski, zostali uzdrowieni, rozpoczęli nowe życie.

To wszystko jest dostępne także dzisiaj, dla nas. My też możemy spotkać Jezusa. Umarł na krzyżu, ale trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje! Możemy spotkać Go w sakramentach.

W sakramentach Chrystus nadal dokonuje uzdrowień, jakie kiedyś sprawił wobec paralityka z Kafarnaum czy ślepego od urodzenia, którego odesłał do kąpieli w sadzawce Siloe. (…) Jezus w sakramentach leczy przede wszystkim głębię serc, ale zdarza się nieraz, że leczy także ciała”.

/P. Descouvemont) /

/Zbigniew Barciński, Chrzest – Spotkanie ze Zmartwychwstałym z Rozważań na 1050. rocznicę Chrztu Polski, Wydawnictwo NATAN/

12986918_983494291686684_3903130880538770507_n 12998212_529147397257023_6706556525321615622_o 13001224_983494405020006_1105507846406766479_n 13007362_983493888353391_5279558203583499014_n 13051735_983494051686708_6913030051695434020_n

Brak możliwości komentowania.