kon  program-sympozjum1

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z serii Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja

Celina i Jadwiga Borzęckie:
inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki

29 października 2016 (sobota)
Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek
Kęty, ul. Rajska 4

PROGRAM
9.00 Msza św. w kościele parafialnym w Kętach (o. Krzysztof J. Swół CR, przełożony Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców)
10.00 Rozpoczęcie sympozjum i sesja I
Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Życie mistyczne bł. Celiny Borzęckiej
Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Małżeństwo i rodzina w pismach błogosławionej Celiny i Jadwigi Borzęckich
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Myśli o wychowaniu Matki Celiny Borzęckiej
11.30 Przerwa
11.50 Sesja II
Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Korespondencja jako narzędzie zaangażowanego komunikowania: na przykładzie wybranych listów m. Jadwigi Borzęckiej CR
Ks. dr hab. Robert Nęcek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Znaczenie mądrości w komunikacji międzyludzkiej w świetle listów i notatek bł. Celiny Borzęckiej
S. dr Urszula Grzymska CR (Warszawa)
Kultura drogą sakralnej więzi z Bogiem. Patrymonium bł. Matki Celiny Borzęckiej
13.15 Przerwa obiadowa
14.30 Sesja III
Ks. dr Jan Miczyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Teologiczno-duchowe tło powstania Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
S. dr Eleonora Henschke CR (Poznań)
Pedagogika Sióstr Zmartwychwstanek
Ks. dr Wojciech Mleczko CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Czy matka Jadwiga istnieje? Kilka uwag o problemie mediaegzystencji
15.45 podsumowanie i zakończenie

7a
Bł. Matka Celina Borzęcka
6e4453eb518562b4dff4fea04e9ecd866b11acdc
Sługa Boża Matka Jadwiga Borzęcka
39b381d6526e25614237b3f08b8ec68ba3d5b5dc
Figury Matek w Kętach
99b3e8cc1ffe18bbfaa2c129c489b2b5dacb520f
Ołtarz w Domu Nowicjatu w Kętach
profesja
Krzyż profesyjny zmartwychwstanek
efda4aed2cf17d85b9bd1b018c960be8207d125f
Kaplica sióstr zmartwychwstanek w Kętach

Brak możliwości komentowania.