Z RADOŚCIĄ OGŁASZAMY ZAMKNIĘCIE LISTY

UCZESTNIKÓW

REKOLEKCJI NIE ! ODPOWIEDZIALNI.

 Kochani! Na pewno czekacie już na wskazówki dotyczące wyposażenia na czas rekolekcji .

Otóż – należy zabrać ze sobą to, co zawsze + coś eleganckiego na niedzielę i – UWAGA- strój sportowy i buty sportowe (najlepiej z jasną podeszwą)…tyle na dziś. Goście już potwierdzili swoje uczestnictwo :). Współprowadzący (s. Maksymiliana M. CR i s. M. Goretti CR ) – również.

Już się za Was modlimy, co by nikt nie przegrał starcia z wirusem i nie legły mu w gruzach weekendowe plany.

Tym razem na rekolekcje należy przyjechać przygotowanym do spotkania z PANEM W EUCHARYSTII – tzn. po spowiedzi świętej!

Osoby NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ wydrukować załączone oświadczenie i przywieźć podpisane – inaczej nie będą mogły brać udziału w całości oferowanych zajęć. Nie ma zwolnień od tego oświadczenia!

 

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………w rekolekcjach NIE!ODPOWIEDZIALNI. u Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie w dniach 17 – 19 luty br. Oświadczam, że moja Córka/Syn* może uczestniczyć we wszystkich zaproponowanych zajęciach. Nie ma

również żadnych przeciwwskazań co do ćwiczeń fizycznych odbywających się na Sali gimnastycznej.

Miejscowość i data podpis Rodziców/Opiekunów

Do zobaczenia już wkrótce

Brak możliwości komentowania.