W domu częstochowskim w dniach od 7 do 10 września br. odbywały się rekolekcje apostołek Zmartwychwstania, które poprowadził paulin – o. Jonasz Sowiński z Bachledówki.Podczas ostatniej wspólnej Eucharystii do grona apostołek Zmartwychwstania włączonych zostało pięć pań, które odbyły odpowiednią formację. Powiększenie grona apostołek stanowiło ogromne przeżycie nie tylko dla nich samych (przybyło ich ponad 50), ale również dla sióstr zmartwychwstanek na czele z Siostrą Prowincjalną Marią Aurelią, która przyjmowała przyrzeczenia nowych apostołek.Niech Jezus Zmartwychwstały umacnia siostry i apostołki w dawaniu świadectwa o Nim pośród dzisiejszego świata.  GALERIA

Brak możliwości komentowania.