27 września przypada 111 rocznica śmierci Matki Jadwigi Borzęckiej –                                              współzałożycielki zmartwychwstanek.

Jadwiga Borzęcka

 1 II 1863 r. – narodziny Jadwigi Borzęckiej w Obrembszczyźnie koło Grodna.
1869 r. – wyjazd rodziny do Wiednia z powodu choroby ojca.
1974 r. – śmierć ojca; powrót na Litwę.
1875 r. – przyjazd do Rzymu i poznanie ks. Piotra Semenenki.
1876 r. – Pierwsza Komunia Święta i sakrament bierzmowania.
25 III 1881 r. fiat na wspólne z matką zakładanie nowego zgromadzenia zakonnego.
1882 r. – ostateczny przyjazd do Rzymu i rozpoczęcie życia zakonnego.
6 I 1891 r. – śluby wieczyste Celiny i Jadwigi – oficjalne zaistnienie zgromadzenia zmartwychwstanek.
27 IX 1906 r. – śmierć m. Jadwigi w Kętach.
1950 r.  – rozpoczęcie procesu informacyjnego w Rzymie.
17 XII 1982 r. – ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót.
2001 r. – przeniesienie doczesnych szczątków do kościoła parafialnego w Kętach.

 

Brak możliwości komentowania.