Odpust ku czci Błogosławionej Matki Celiny w Kętach – 29.10.2017


Tutaj można wysłuchać przepięknej homilii Ks. Bpa. Aleksandra Kaszkiewicza – zachęcam

Biskup grodzieński na odpuście ku czci bł. Matki Celiny Borzęckiej

Aktualności

Brak możliwości komentowania.