99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do spotkania społeczności uczniowskiej naszych szkół w Częstochowie na uroczystej akademii, która odbyła się 10 listopada.
Pierwszą część stanowił rys historyczny dziejów naszej Ojczyzny w słowie i pieśni.
Druga część akademii to ukazanie błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej, Jej dwóch wielkich miłości – do Boga i Ojczyzny.
Święto Niepodległości jest świętem wyjątkowym, stąd co roku rodzi się pytanie, w jaki sposób opowiedzieć uczniom o poważnych i jednocześnie bolesnych wydarzeniach z historii naszej kraju, by z bogactwa przeszłości czerpać siłę i zapał do bycia Polakiem na miarę przeszłych pokoleń.
Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii z akademii:
CZĘŚĆ PIERWSZA – DLA OJCZYZNY SERCE ZŁÓŻ (montaż słowno-muzyczny)

CZĘŚĆ DRUGA – WIERNA BOGU i OJCZYŹNIE (obraz sceniczny o bł. S. Alicji Kotowskiej)
1. DOM RODZINNY

2. SPOTKANIE PRZYJACIÓŁEK

3. MARYLKA ZOSTAJE ZMARTWYCHWSTANKĄ

4. S. ALICJA KOTOWSKA – PRZEŁOŻONA DOMU i DYREKTORKA SZKOŁY

5. ARESZTOWANIE I PRZESŁUCHANIE W WEJHEROWSKIM WIĘZIENIU

6. ŚMIERĆ W LASACH PIAŚNICY

SCENA FINAŁOWA

Brak możliwości komentowania.