Na radosne Święta Wielkiej Nocy, życzymy, by Boża prawda o Jezusie Chrystusie, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, przenikała Wasze serca i była siłą w codziennym trudzie kształtowania życia w Prawdzie i Miłości.
Jezus żyjący i obecny wśród nas niech zawsze będzie światłem nadziei i źródłem mocy i niech czyni Was odważnymi świadkami Jego bezgranicznej miłości do każdego człowieka.
Życzymy, by Zmartwychwstanie Chrystusa Pana, które jest początkiem nowego życia na wieki, stało się w Waszym życiu współuczestnictwem w Jego zwycięstwie nad śmiercią.
Z darem modlitwy – Siostry Zmartwychwstanki

Brak możliwości komentowania.