6 stycznia 1891 roku w Rzymie, w kaplicy przy via Veneto, odbyła się uroczystość obłóczyn i ślubów wieczystych naszych Założycielek Matek błogosławionej Celiny i Sługi Bożej Jadwigi Borzęckich. Świadkiem ślubów był Kard. Lucido Parocchi, wikariusz papieski dla diecezji Rzym, a także przełożony generalny Zmartwychwstańców, ojciec Walerian Przewołocki CR.
6 stycznia owego roku to początek dla każdej Siostry Zmartwychwstanki. 128 lat od powstania Zgromadzenia. 128 lat pracy w winnicy Kościoła. 128 lat radości i trosk… Każde zmartwychwstańskie serce śpiewa więc radosne Magnificat razem z naszymi Matkami Założycielkami i Siostrami, które poprzedziły nas w drodze do wieczności, do domu Ojca.
Każdego, kto odwiedza naszą stronę, prosimy o krótką modlitwę w intencji nowych powołań do naszej rodziny zakonnej, by nie zabrakło w naszych czasach
tych, co są odważne jest jak Weronika,
tych, co mają wiarę jak Kananejka
i tych, co potrafią kochać jak Maria,
by nadal jako Siostry Zmartwychwstanki, nieść światu paschalne orędzie POKOJU, PRAWDY I MIŁOŚCI.

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz