siostry zmartwychwstanki

60-lecie ślubów zakonnych s. Benedykty Mielczarek CR częstochowska wspólnota zmartwychwstanek świętowała 2 lutego.  Mszy św. dziękczynnej za dar życia i powołania Jubilatki przewodniczył o. Kazimierz Maniecki OSPPE, definitor generalny Zakonu Paulinów.

W kazaniu o. Kazimierz podkreślił m.in. ogromne zaangażowanie s. Benedykty w posługę prowadzaną przez zgromadzenie m.in. w domu mocarzewskim, który zajmuje się przede wszystkim edukacją dzieci z upośledzeniem intelektualnym. Siostra z ogromnym poświęceniem i radością opiekowała się dziećmi, ucząc ich wszystkiego, co może się przydać w codziennym funkcjonowaniu.

W czasie Eucharystii razem z Jubilatką odnowiłyśmy śluby zakonne, prosząc Pana w Dniu Życia Konsekrowanego o łaskę wytrwania i wierności dla wszystkich powołanych. Po Eucharystii udałyśmy się na dalsze świętowanie do zakonnego refektarza, gdzie wraz z drogą Jubilatką i o. Kazimierzem mogłyśmy spożyć świąteczne śniadanie i radować się siostrzaną i braterską wspólnotą stołu, wyśpiewując z całego serca „Jubilate Deo omnis terra”.

zmartwychwstanki

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz