Możesz śledzić, co się dzieje w Mocarzewie, a jest to niesamowite. Dziękujemy Bogu za Siostry, które podejmują się niemożliwego.

https://www.facebook.com/search/top/?q=dom%20mocarzy&epa=SEARCH_BOX

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz