25 marca 1881 –ważny dzień dla zmartwychwstanek. Matka Jadwiga wypowiada swoje „fiat” i  odtąd staje przy boku swej matki –  Celiny Borzęckiej, jako podwójna córka, pierwsza podwładna i zarazem współfundatorka zgromadzenia.

 

Fiat Matki Jadwigi

Opublikowany przez Zmartwychwstanki Poniedziałek, 25 marca 2019

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz