Tegoroczne święto Zesłania Ducha Świętego czyli 9.06.2019 r. było ubogacone srebrnym jubileuszem życia zakonnego sióstr. 25 lat temu nasze siostry s. Agata CR i s. Bernadetta CR. złożyły w Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstanek pierwszą profesję zakonną, ślubując Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

Mszę św. dziękczynną , w naszej zakonnej kaplicy, celebrował ks. prał. Marian Wojcieszak, proboszcz par. św. Zygmunta w Częstochowie, a nasz wieloletni kapelan i przyjaciel. Siostry dziękowały Jezusowi za  powołanie do tej rodziny zakonnej i przeżyte w niej  lata, odnowiły także publicznie swoje śluby.

W tej niecodziennej uroczystości wzięły udział nie tylko siostry naszej wspólnoty, ale i dziewczęta, które przeżywały u nas dni skupienia.  Uczta Eucharystyczna przedłożona została wspólnym świętowaniem przy stole  w zakonnym refektarzu, gdzie obecni mogli złożyć siostrom życzenia i wyrazić swoją wdzięczność za ich dotychczasowe życie i posługiwanie w zgromadzeniu. Siostry podzieliły się także świadectwem historii odczytywania powołania i momentem podjęcia decyzji : ” Idę za Nim”. Ten dzień był wielką radością dla całej wspólnoty. Było dożo śpiewu, tańca i śmiechu, a ku naszej wielkiej radości w zakonne pląsy włączyły się także siostry seniorki.

Dziękując jubilatkom za 25 lat służby Zmartwychwstałemu Panu, zapewniamy o modlitwie, aby dalsze lata były przeżywane w zjednoczeniu z Oblubieńcem i pozwoliły w zdrowiu i radości służyć Kościołowi i zgromadzeniu.

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz