Obudźcie w sobie Miłość, Zmartwychwstanie, Eucharystię !

Czy Bóg mnie Kocha?
Czy zmartwychwstanę?
Czy znam Eucharystię?

Paschalne dni skupienia
dla dziewcząt
w powstańczej Twierdzy
Zmartwychwstanek
w Warszawie na Żoliborzu
13 – 15 września 2019 r.

Wymagania:
– osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodziców na pełny udział
– Pismo św.
– otwarte serce na działanie Bożego Ducha

W programie m.in:
– Eucharystia, adoracja, konferencja
– czas spędzony w gronie wspólnoty
i…..coś jeszcze

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz