OTO JESTEM
14 sierpnia wieczorem rozpoczęły próbę życia zakonnego w Nowicjacie Siostry Dorota Jabłońska i Alicja Kaźmierczyk. W krótkiej liturgii słowa przypomniane zostały postaci starotestamentalnego Samuela i ewangelicznego młodzieńca. Matka Generalna Dorota Zygmunt ukazała kontrast pomiędzy tymi dwiema historiami powołaniowymi, zachęcając Siostry do przyjęcia w swoim życiu postawy Samuela wyrażonej słowami: „Oto jestem!” szczególnie
w sytuacji trudności życiowych.
Siostry Nowicjuszki – S. Dorota i S. Alicja – otrzymały habity zakonne
i zostały w nie obleczone. Przy śpiewie współsióstr przyjmowały życzenia, dzieląc swą radość z wszystkimi obecnymi.

ODNAWIAM SWOJE ODDANIE
14 sierpnia był również dniem odnowienia ślubów zakonnych przez Siostry Juniorystki naszej prowincji. Poranna Msza Święta była dziękczynieniem za dar powołania s. Marii Patrycji Halusiak CR, s. Marii Pii Trapaczowej CR
i s. Katarzyny Czerniak CR, które, mając w pamięci swoje pierwsze ‘TAK’,
z radością wypowiedziały je po raz kolejny.

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ – PIERWSZE ŚLUBY
15 sierpnia o godzinie 12.00 w Kościele parafialnym św. Małgorzaty i Katarzyny odbyła się Msza Święta podczas której dwie Siostry – S. Magdalena Anna Halczyńska CR z prowincji poznańskiej i S. Dominika Benedykta Kozieł CR z prowincji warszawskiej – po odbyciu dwuletniego Nowicjatu złożyły po raz pierwszy śluby zakonne. Eucharystię, której przewodniczył O. Andrzej Ruszała OCD współkoncelebrowało trzech kapłanów – o. Ryszard Burda CR, o. Bronisław Zarański CR i ks. Władysław Sporek. Siostry po złożeniu profesji na ręce Matki Generalnej otrzymały czarne welony, będące znakiem konsekracji oraz Konstytucje Zgromadzenia stające się odtąd obowiązującą regułą ich życia. Z sercami przepełnionymi wdzięcznością Siostry Neoprofeski podziękowały Matce, Siostrom Prowincjałkom, Siostrom Formatorkom i wszystkim Siostrom, Rodzicom, Rodzinom a także wszystkim zgromadzonym, po czym udały się do sarkofagu naszych Matek Założycielek, aby tam wyśpiewać radosne Magnificat.

JUBILATE DEO
Również 15 sierpnia podczas porannej Mszy Świętej Siostry obchodzące swoje Jubileusze życia zakonnego miały swoje święto. Niestety z powodu słabego stanu zdrowia do Kęt dotarły tylko dwie Srebrne Jubilatki – S. Agata Sidoruk CR i S. Bernadetta Janus CR. Wspólnie dziękowałyśmy Bogu za dar ich życia i powołania, a także prosiłyśmy o potrzebne łaski na dalsze lata posługi Zmartwychwstałemu Panu.

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz