W dniach 5-8 IX w Częstochowie 36 Apostołek Zmartwychwstania uczestniczyło w corocznych swoich rekolekcjach.
Rekolekcje prowadził Ks. prałat dr Stanisław Jasionek, proboszcz Parafii  Pierwszych Męczenników Polskich w Częstochowie, wykładowca teologii moralnej i katechetyki. Wraz z Apostołkami rozważał trzy pierwsze przykazania Dekalogu, odnosząc się do współczesnych zagrożeń wiary.
Trzy Panie z Warszawy –  Maria, Zdzisława Stanisława oraz Elżbieta, przygotowywane przez s. Barbarę Plaszczyk CR, złożyły w niedzielę Przyrzeczenia.
Podczas dni skupienia Apostołki uczestniczyły we Mszy św. na Jasnej Górze, a w niedzielę pielgrzymowały do Stryszawy-Siwcówki, by pomodlić się przy sarkofagu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec.

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz