Podczas wrześniowego skupienia dla dziewcząt wsłuchiwałyśmy się w rytm powstańczych serc warszawiaków, aby napełniać się od nich duchem zmartwychwstawania i zwycięstwa.

Od tych, którzy wbrew wszystkiemu, ale pod sztandarem Boga nosili w sobie i jednocześnie realizowali marzenia oraz nadzieję na wolną Polskę. Dzięki ufności złożonej w Bogu oraz ogromnej mobilizacji społecznej, zbrojnej, konspiracyjnej, pedagogicznej, nieustannej pracy nad swoim charakterem i ofierze z życia zdobyli swój cel: Niepodległą Polskę, która krok po kroku zmartwychwstawała z różnych ruin swego życia co do dziś powinna to robić poprzez nasze małe zmartwychwstawania.

Czerpiąc ze wzorów chcemy i my dołożyć do tego dzieła swą cegiełkę.

Tekst: s. Anna Maria Lewandowska CR, Foto: s. M. Patrycja Halusiak CR

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz