Jak co roku 27 października w Kętach miała miejsce uroczystość odpustowa ku czci naszej błogosławionej Założycielki – Matki Celiny Borzęckiej. O godz. 12.00 procesją do ołtarza rozpoczęła się Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty i Katarzyny. Głównym celebransem był O. Rafał Golina CR, Wikariusz Prowincjalny Zmartwychwstańców, który wygłosił okoliczne kazanie. Współkoncelebransami byli: Ks. proboszcz Zbigniew Jurasz, Ks. dziekan Jerzy Musiałek, kapłani z parafii, w których posługujemy z Warszawy-Radość, Niskowej, Szczekocin, Stryszawy oraz Ojcowie Zmartwychwstańcy. Przy ołtarzu służyli miejscowi lektorzy i ministranci oraz bracia nowicjusze Zmartwychwstańców. Czytania, psalm i modlitwę wiernych objęły nasze Siostry.

 

 

 

 

 

W homilii O. Rafał nawiązał do etapów życia człowieka, do etapów życia błogosławionej Celiny. Każdy z nas ma inną drogę powołania, wyznaczoną przez Boga: do małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego, samotności, nie samotnictwa, starości, która ma to czego nie ma młodość – mądrość…
Po ogłoszeniach parafialnych S. Prowincjałka Maria Aurelia Adamczyk wypowiedziała słowa wdzięczności wszystkim kapłanom za wspólną modlitwę i udział w liturgii eucharystycznej. Wraz z S. Teresą Dorotą Kowalczyk ofiarowały bukiet jasnych róż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie kapłani i służba liturgiczna, siostry i wierni, udali się do sarkofagu Matek Założycielek, by przez Ich wstawiennictwo upraszać łaski u Boga  w intencjach Im polecanych. Błogosławiona Matka Celina przechodząc    w swoim życiu różne etapy człowieczeństwa wskazała nam drogę,  żyjmy więc Jej przykładem i niech dla nas zawsze będą aktualne Jej słowa: „Szukam Pana Jezusa w drugich.”

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz