Każdego dnia w Godzinie Miłosierdzia Siostry Zmartwychwstanki zwracają się tymi słowami
do Zmartwychwstałego i Miłosiernego Pana.
Dziś w III  niedziele wielkanocną taka szczególną modlitwę, bo w szczególnych czasach,
podjęły S. Maria Patrycja i S. Anna Maria we wspólnocie z uczestniczkami
naszych zmartwychwstańskich rekolekcji
wraz z ich rodzinami. 
21 serc łącząc się poprzez videokonferencje skierowało swe prośby w intencji naszej Ojczyzny,
nowych powołań, o zaprzestanie pandemii koronawirusa
i we wszystkich naszych potrzebach. 
„Bo gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich…”

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz