26 sierpnia 2020 r. w święto Jasnogórskiej Królowej Polski, Patronki Warszawskiej Prowincji Zmartwychwstanek, zastanawiałyśmy się na czym polega codzienne życie Zmartwychwstanki …

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz