O poznaniu… w Poznaniu

              Nowy rok formacyjny rozpoczął się dla sióstr juniorystek bardzo miłym akcentem. W dniach od 4-6 września 2020 roku miałyśmy okazję razem z Siostrą Prowincjałką M. Aurelią CR i Siostrą Mistrzynią Anną M. CR uczestniczyć w zjeździe junioratu obu polskich prowincji naszego Zgromadzenia. Tematem zjazdu były
relacje – począwszy od wdrożenia się w osobową więź z Bogiem poprzez stosunek do samego siebie – w myśl
o. Piotra Semenenki CR, a skończywszy na relacjach z innymi i umiejętnością nawiązywania kontaktu z własnymi uczuciami i emocjami. Poprzez konferencje duchowe oraz praktyczne warsztaty przyswajałyśmy przekazywane nam treści w świetle miłującej obecności Boga. Spotkanie zakończone zostało zwiedzaniem multimedialnej wystawy dotyczącej historii miasta przedstawionej w Muzeum Brama Poznania. Obejrzałyśmy również występ trykających się koziołków na szczycie poznańskiego ratusza. Ufamy, że radosne doświadczenie minionego
spotkania pomoże nam pogłębić nasze siostrzane relacje, a także znajomość siebie
i dzięki temu stawać się jeszcze bardziej otwartymi na Boga i na innych ludzi.

s. Katarzyna Czerniak CR

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz