6 stycznia 2021 r. mija 130. lat od chwili, gdy Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
zostało w roku 1891 oficjalnie uznane w Rzymie jako nowe zgromadzenie zakonne w Kościele.
Zakładając Zgromadzenie u progu XX wieku Założycielka, bł. Matka Celina Borzęcka
ze swoją córką, dziś Sługą Bożą Matką Jadwigą,
umiały korzystać z doświadczeń ubiegłych dziewiętnastu wieków,
a zarazem rozumiały potrzeby i wymagania, jakie niósł ze sobą wiek dwudziesty.

Skąd wyście się wzięły, co wam na imię ZMARTWYCHWSTANIE ?

My z niewoli zwątpienia i ze zgliszcz Rzeczypospolitej ocalałe.
Nam Anioł pokazał, że tu w popiołach i zgliszczach są jeszcze iskierki nadziei.
Trzeba je było wziąć w ręce z delikatnością kobiety i rozdmuchać z nich wielki ogień.
Ogień, który stanie się pożarem, ogień, który już nie zgaśnie,
bo będziemy go strzec jak westalki i kłaść go na ołtarzu jako Boży dar nadziei.

Ze wszystkich serc Zmartwychwstanek, na wszystkich kontynentach, w różnych krajach i prowincjach,
wznosi się jeden hymn uwielbienia – Wielkie rzeczy nam Pan uczynił !

Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do wspólnej modlitwy, świętowania i dziękczynienia Bogu
za dar naszego Zgromadzenia, naszego charyzmatu, który wciąż jest naszym udziałem
i wciąż na nowo, przez nas, udziałem Kościoła – wszędzie, gdziekolwiek jestweśmy.

Bral Komentarzy

Dodaj komentarz