• Czyż to nie kobietom, jako pierwszym po swoim zmartwychwstaniu ukazał się Pan? A były to Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome (Mk 16, 1);
  • Czyż nie posłał ich z misją do swoich Apostołów? Idźcie szybko i powiedźcie Jego uczniom. Powstał
    z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie 
    (Mt 28, 7).

25 marca2021 r. , w 140 rocznicę „Fiat” naszej współzałożycielki
– Matki Jadwigi Borzęckiej,

 

 

 

 

z misją zmartwychwstania posłał Pan inne kobiety – „nowe dziewczyny od Zmartwychwstania” do dalekiej Tanzanii.

 

 

 

To tego dnia nasza misja w tym kraju stała się nowym Regionem w Zgromadzeniu.
To właśnie tego dnia sześć dziewcząt rozpoczęło swoją przygodę z Panem w Zgromadzeniu jako aspirantki, dołączając do trzech sióstr postulantek.

 

 

 

 

Każdą Siostrę – „dziewczynę od Zmartwychwstania” posyła Zmartwychwstały Pan z misją do każdego z nas.
Jaka to misja?
Jest nią nade wszystko MIŁOŚĆ, bo ZMARTWYCHWSTANIE to MIŁOSĆ.

Brak możliwości komentowania.