Drodzy i kochani Kapłani, Przyjaciele i Dobroczyńcy!

Jako zmartwychwstanki, które z woli Boga zostały powołane w Kościele 130 lat temu /6 stycznia 1891r/ do głoszenia największej Tajemnicy naszej wiary i budzenia nadziei w każdych okolicznościach, pragniemy Wam, którzy zostaliście postawieni na naszej zakonnej drodze, złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

Życzymy, aby Zmartwychwstały Bóg-Człowiek ogarnął nas swoją mocą i odnowił w nas miłość i nadzieję, by one okazały się silniejsze niż wszelkie zło, śmierć, cierpienie, lęk i samotność, których obecnie doświadczamy, nie mogąc się nawet normalnie spotykać i cieszyć swoją obecnością.

Niech ogarnie nas Boże Miłosierdzie, które przemienia wszystko i wszystkich oraz pozwala postrzegać świat i wydarzenia z Bożej perspektywy tak, abyśmy mieli niezachwianą pewność, że poprzez codzienne życie i umieranie ku zmartwychwstaniu osiągniemy zbawienie i wieczne szczęście.

Z modlitwą i radosnym Alleluja w sercu, wasze siostry CR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.