S. Dominika Benedykta Kozieł CR wraz młodzieżą z KSM parafii św. Stanisława Kostki w Częstochowie i ich moderatorem ks. Andrzejem Witkiem zorganizowali 11 kwietnia Drogę Światła. Razem przyglądali się różnym spotkaniom z Jezusem, które odbyły się po Jego zmartwychwstaniu. Bardzo dziękujemy ks. Proboszczowi Remigiuszowi Lota oraz wszystkim zaangażowanym we wspólnych przygotowaniach i modlitwie.  Chrystus Zmartwychwstał Alleluja Prawdziwie Alleluja

Brak możliwości komentowania.