Dziś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim był dzień z Mocarzami.

31 tyś. złotych! – tyle zebrano pieniędzy w ramach akcji „Jałmużna Wielkopostna dla Mocarzy”. Czek na tę kwotę odebrała Przełożona Prowincji Warszawskiej S. Maria Aurelia CR, której towarzyszyła S. Maria Wiktoria CR.

W spotkaniu oprócz Rektora KUL, Ks. prof. Mirosława Kalinowskiego wziełi udział: o. Rafał Sztejka, SJ – duszpasterz Kościoła Akademickiego, mgr Anna Swęda,  Paweł Robak – organizator akcji i Piotr Trociuk

z Uczelnianego Samorządu Studentów.

Ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że zbiórka zjednoczyła wiele środowisk, a przede wszystkim służyła tym, którzy są najbardziej potrzebujący – naszym podopiecznym.

Dziękując Siostrom za ich posługę pełną miłości na rzecz podopiecznych w Mocarzewie.

Ks. Rektor przywołał słowa św. Brata Alberta, który powiedział, że „bez miłości najlepszy obiad jest niesmaczny, bez miłości najlepsza opieka jest niemiła”.

W imieniu Sióstr oraz wychowanków słowa wdzięczności i podziękowania do wszystkich, którzy włączyli się w tę akcję skierowała Przełożona Prowincji Warszawskiej.

Ks. Rektor wyraził też nadzieję na kontynuację współpracy KUL z naszym Zgromadzeniem przy realizacji kolejnych inicjayw, stąd podpisano list intencyjnego.

Brak możliwości komentowania.