W kęckim klasztorze Zmartwychwstanek przeżywałyśmy ewangeliczne spotkanie dziewcząt z Martą w rytmie Lectio Divina. Według jednej z dziewcząt: „ten czas trwania przed Panem z Pismem Świętym w dłoniach i w sercu pomógł jej zrozumieć, że nie można w życiu uciekać przed trudnościami, Jezus nie uciekł przed krzyżem, ale w wolności wypełnił wolę Boga.”  W sobotni wieczór łączyliśmy się z Polami Lednickimi na wspólnej modlitwie, tańcu i śpiewie. Nie zabrakło również przejścia przez Rybę. Sam Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie przybył do nas, tak jak na Polach Lednickich przyniesiony przez kapłana, aby nam błogosławić. Leśny spacer nad rzekę dopełnił nasz pobyt w Kętach.

Brak możliwości komentowania.