sdr


11 LISTOPADA 1918 – Polska po latach powstaje z niewoli – zmartwychwstaje jako niepodległe państwo.

11 LISTOPADA 1939 – za tę zmartwychwstałą po 123 latach niewoli Polskę w Lasach Piaśnicy ginie nasza
bł. Alicja Kotowska.
Spełniły się Jej słowa: „Pragnę żyć i umierać dla Chrystusa… Czy to nie wszystko jedno, gdzie ciało będzie leżało? Chciałabym nawet, żeby nikt o mnie nie wiedział! Przecież chodzi o to, żeby móc połączyć się z Bogiem. A to jest wszędzie możliwe…”

11 LISTOPADA 2021 – uczestniczymy we Mszach świętych modląc się za Ojczyznę, gdyż naród, który nie pamięta o ważnych momentach swej historii, naród bez pamięci, bez szacunku dla ważnych dla siebie symboli, jest tylko zbiorowiskiem ludzi czasowo przebywającym na danym terytorium.
A dzisiaj przyszedł czas, że trzeba bronić Ojczyzny, trzeba strzec jej granic – i nie może w tej dziejowej chwili zabraknąc nas – zmartwychwstanek.
Bo teraz jest czas, by wziąć iskierki nadziei w ręce z delikatnością kobiety i rozdmuchać z nich wielki ogień. Ogień, który stanie się pożarem;
ogień, który już nie zagaśnie, bo będziemy go strzec jak westalki i kłaść go na ołtarzu jako Boży dar nadziei.

Zapraszamy do wspólnego świętowania naszej Niepodległości – w kraju i w dalekiej Tanzanii.

 

 

 

 

 

 

Niech bł. Alicja Kotowska wyprasza każdemu odwiedzającemu naszą stronę dar pokoju serca i nadziei na lepsze, spokojniejsze jutro.
Chcesz poznać miejsce Jej męczeńskiej śmierci…
Zapraszamy do obejrzenia klipu muzycznego o Piaśnicy – Golgocie Pomorza.

https://fb.watch/9cYgsSDafV/
https://www.facebook.com/muzeumpiasnickie/videos/164685584939658/

 

 

Brak możliwości komentowania.