26 marca 2022 Siostry Renata i Kamila uczestniczyły w Dniu Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego
w Warszawie Rembertów oraz w Milanówku. S. Kamila miała konferencję dla rodziców młodzieży zaangażowanej
w skauting na temat wychowania pt. „Zrozumieć świata dziecka. Wychowanie ku zmartwychwstaniu”. Przedstawiła w niej działania wychowawcze naszej założycielki bł. Matki Celiny Borzęckiej CR oraz metody, którymi posługuje się współczesna psychologia pozytywna Martina Seligmana.
Siostry miały okazję wysłuchać wykładu nt.: ABC skautingu. Miłym zaskoczeniem był fakt, że duchowość,
która leży u podstaw ich działań jest oparta podobnie jak u nas na Ośmiu Błogosławieństwach.

Brak możliwości komentowania.