Jezus - Zmartwychwstanie moje!

Życzę, żebyś przez śmierć i krzyż doszła za Panem Jezusem do chwalebnego zmartwychwstania,

ale na to trzeba tę śmierć i ten krzyż ukochać i w ślady Chrystusa wiernie wstępować.

Tymczasem pokój i Alleluja niech ci Pan daje do duszy, jako zadatek chwały przyszłej.”

/Sł. Boża Matka Jadwiga, 27.III.1897r./

Zmartwychwstały Chrystus niech na nowo rozpali w naszych sercach miłość i nadzieję, niech utwierdza naszą wiarę

i napełni radością, której świat dać nie może.

Radosnego Alleluja!

Siostry Zmartwychwstanki

Brak możliwości komentowania.