Trwając w radości paschalnej 24 kwietnia 2022 r. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia s. M. Angelina Przybyła,
s. Anna Samuela Rzeźnikowska, s. M. Patrycja Halusiak oraz s. Dominika Benedykta Kozieł głosiły słowo o Panu Zmartwychwstałym i Jego pierwszych Siostrach Zmartwychwstankach: Bł. Matce Celinie i Sł. Bożej Jadwidze Borzęckich CR w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. Podczas Eucharystii Siostry czytały czytania liturgiczne, śpiewały psalm oraz prowadziły modlitwę powszechną.
O godz. 11:30 Siostry wzięły udział w uroczystej Eucharystii zorganizowanej dla wszystkich rodzin z Ukrainy z okazji Świąt Wielkiej Nocy według obrządku wschodniego, a także we wspólnym świątecznym polsko-ukraińskim posiłku na plebanii.

Brak możliwości komentowania.