14 sierpnia 2022 roku, w naszej zakonnej Kaplicy w Kętach, Siostry Juniorystki: S. Katarzyna i S. Dominika Benedykta, zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, odnowiły na kolejny rok śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W okresie Junioratu przez pięć lat Siostry składają śluby na rok, przygotowując się do całkowitego oddania się Bogu przez profesję wieczystą.

W tym samym dniu w Kętach S. Postulantka: S. Paulina rozpoczęła kanoniczny Nowicjat, którego zewnętrznym znakiem jest habit i biały welon. Trwający dwa lata okres Nowicjatu  jest czasem klauzury, podczas którego Siostry Nowicjuszki poznają piękno Paschalnej Tajemnicy oraz bogactwo i głębię zmartwychwstańskiej duchowości.

       

Brak możliwości komentowania.