Święty Jan Kanty strzeże…
A nam Pan Jezus każe, jakby nad przepaścią ufać i ufać
i mocno stać tam, gdzie rzekłbyś podstawy nie ma
i wszystko ucieka.
Boże, oświeć, wszak tylko wolę Twą spełnić pragniemy.
(bł. Celina Borzęcka)

16 października br. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach obchodzić będziemy odpust ku czci św. Jana Kantego.
23 października br. Siostry Zmartwychwstanki zapraszają do wspólnej modlitwy, Mszy świętej odpustowej, ku czci błogosławionej Matki Celiny, która rozpocznie się o godz. 12.00 w kęckim kościele.

Niech orędownictwo Świętego Rodaka z Kęt oraz bł. Matki Celiny uprasza wszystkim wiarę, ufność bezgraniczną i oddanie bez granic Chrystusowi Zmartwychwstałemu.

Brak możliwości komentowania.