W dniach 20-21 października 2022r. podczas dwudniowej konferencji naukowej dotyczącej udziału Kościoła Katolickiego, w tym również żeńskich zgromadzeń zakonnych, w ratowaniu ludności żydowskiej podczas II wojny światowej S. M. Sylwia Bekus CR, archiwistka, przedstawiła uczestnikom konferencji referat pt. ” Działalność Sióstr Zmartwychwstanek w niesieniu pomocy ludności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej”.

https://www.radiojasnagora.pl/b88-kosciol-katolicki-podczas-ii-wojny

 

Debata o Kościele w okresie II wojny światowej

 

Brak możliwości komentowania.