Z Młodymi i dla Młodych – 22 XI 2022 s. Dominika Benedykta CR wzięła udział w kolejnej serii spotkań on-line dla stypendystów-uczniów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z diecezji : częstochowskiej, opolskiej, gliwickiej i bielsko-żywieckiej. Temat główny: geniusz kobiety w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Była to refleksja o tożsamości, pięknie i godności kobiety.

 

 

Brak możliwości komentowania.