2 stycznia 2008 r. o godz. 11.00 Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej

główny celebrans – Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski
w koncelebrze około 20 kapłanów

Słowo na rozpoczęcie uroczystości:
W dziękczynnym pielgrzymowaniu z bł. Celiną Borzęcką stajemy dzisiaj na Jasnej Górze. Pragniemy razem z Matką Najświętszą składać dziękczynienie Bogu za dar życia bł. Celiny i dar jej beatyfikacji 27 października minionego roku w papieskiej Bazylice św. Jana na Lateranie.
Maryja, Panna Święta, co Jasnej broni Częstochowy, i ta, co w Ostrej świeci Bramie, szczególnie bliska Błogosławionej Założycielce Zmartwychwstanek w całym bogactwie jej życiowej drogi. Pamiętne westchnienia modlitewne w Wilnie: „Tobie, o Matko Ostrobramska, polecałam wszystko, co życie dać miało…” splatają się przedziwnie z zapisem nasyconym dojrzałością wieku: „Gorąco na Jasnej Górze się modliłam, a choć dla słabego zdrowia rzadko mogę być u stóp Matki Najświętszej, obracam ciągle wzrok mój do cudownego obrazu, prosząc o łaski dla was”.
Świętujemy dziś w Częstochowie, gdzie ponad 108 lat temu obydwie matki, Celina i Jadwiga Borzęckie, zakładały jedną z pierwszych placówek zgromadzenia, otrzymując od papieża Leona XIII pozwolenie na pracę apostolską bez habitów na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego. Świętujemy na Jasnej Górze wraz z ojcami paulinami, stróżami tego sanktuarium, i wspominamy, że u początków naszej obecności w Częstochowie były zamysły współpracy z paulinem, o. Piusem Przeździeckim.

W świętowanie w Częstochowie pragniemy wpisać testamentalne słowa matki Celiny skierowane do żegnających ją sióstr: „Świętymi bądźcie”. Wpisujemy również bogactwo łask otrzymywanych przez pokolenia sióstr zmartwychwstanek, które zaangażowaniem apostolskim, zwłaszcza w bogatej tradycji pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz ofiarną posługą w czasie wojny czy późniejszych czasach wpisały się w dzieje duchowej stolicy Polski.
Radujemy się, że uroczystej Eucharystii przewodniczy ks. arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, którego prosimy także o pasterskie słowo. W uroczystą Eucharystię włącza się ks. bp Jan Wątroba. Jesteśmy wdzięczne, że są dziś z nami gospodarze Jasnej Góry – ojcowie paulini wraz z o. Bogdanem Waliczkiem,  przeorem Jasnej Góry na czele. Jesteśmy wdzięczne, że jest z nami ks. infułat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”. Radujemy się, że w koncelebrze zgromadzili się liczni kapłani z archidiecezji częstochowskiej i innych diecezji, przedstawiciele kapituły archikatedralnej i pracownicy kurii, profesorowie WSD z rektorem, ks. dr. Włodzimierzem Kowalikiem, profesorowie i wykładowcy Instytutu Teologicznego oraz innych uczelni, przedstawiciele bratniego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, proboszczowie parafii, w których siostry posługują, kapłani znajomi i przyjaciele zgromadzenia.

Serdecznie witamy przedstawicieli władz miasta Częstochowy z panem wiceprezydentem Bogumiłem Sobusiem na czele, przedstawicieli władz oświatowych z panią Urszulą Bauer, dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie na czele. Cieszymy się, że są z nami dyrektorzy szkół katolickich w Częstochowie, absolwenci naszych szkół, rodzice wychowanków, nauczyciele, wychowawcy oraz pozostali pracownicy naszej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniowie obydwu naszych szkół wraz z pocztami sztandarowymi.
Cieszymy się, że dzisiaj modlą się z nami przedstawiciele rodziny naturalnej bł. Matki Celiny z Krakowa, Katowic czy Warszawy. W rodzinie naturalnej bowiem, w jej piątym pokoleniu, nastąpiło uzdrowienie za wstawiennictwem matki Celiny, które przez Kościół zostało zatwierdzone jako cud do jej beatyfikacji.

Serdecznie witamy na naszej uroczystości wyższych przełożonych żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych, przedstawicielki i przedstawicieli wspólnot życia konsekrowanego z Częstochowy i okolic, pracowników Radia „Jasna Góra”, apostołki Zmartwychwstania, przyjaciół naszej częstochowskiej wspólnoty oraz wszystkich, którzy licznie wypełniają Bazylikę Jasnogórską, a którym bliska jest postać bł. matki Celiny Borzęckiej.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie za pośrednictwem Radia „Jasna Góra”.
Niech z naszych serc płynie serdeczna modlitwa wdzięczności Bogu za dar nowej polskiej błogosławionej. Niech ten święty czas będzie modlitwą o odnowienie pragnienia świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani.

Liturgia słowa: 1 J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28