eedd2b347ecb6751edd8628d7a64eab97f435533

Ukochani Rodzice! Kochane Dziewczęta!

Przy domu Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie istnieje od kilku miesięcy wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej. Może czeka ona właśnie na Ciebie…?

ZADANIA DSM CR: przygotowanie do apostolstwa, wychowanie Dziewcząt w duchu ewangelicznym

w poszanowaniu wartości chrześcijańskich i godności powołania dziewczyny i kobiety, troska o odkrycie

i rozwój własnego powołania każdej z Dziewcząt.

Ideami przewodnimi i programem są:

1. Maryja – rodzina i dom

2. Serce Jezusa – miłość, wynagrodzenie i duch ofiary

3. Wspólnota Kościoła Chrystusowego, liturgia i misje

4. Świat stworzony i odkupiony – radość dzieci Bożych w pracy i zabawie.

 

CELE FORMACYJNE:

 

1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem

– pielęgnuje w sobie łaskę uświęcającą

– korzysta regularnie z sakramentu pojednania (spowiedź) i Eucharystii.

– kocha modlitwę

2. W szczególny sposób czci Niepokalaną.

– pragnie Ją naśladować

– przy Jej pomocy zwalcza swe wady

– nosi Jej medalik

– pełni służbę przy sztandarze

3. Poznaje Pismo Święte

– stara się zrozumieć, co Pan Bóg mówi do nas w Piśmie Św.

– orientuje się w jego układzie i treści

– żyje według wskazań Pisma Św.

4. Stara się często uczestniczyć we Mszy Św. (nie tylko w niedzielę)

5. Jest dobrym członkiem swojej rodziny

– słucha swoich rodziców

– szanuje babcię i dziadka

– opiekuje się rodzeństwem

– dba o religijną atmosferę w domu

6. Jest wzorem uczennicy

– uczy się pilnie

– okazuje szacunek nauczycielom i wychowawcom

– jest koleżeńska, pomaga słabszym od siebie

7. Spieszy z pomocą bliźnim

– jest wzorem dobroci, życzliwości i uczynności

– dostrzega potrzeby innych i stara się im zaradzić

8. Daje świadectwo swoim życiem

– jest apostołką wśród otoczenia

– szerzy pokój wokół siebie, unika obgadywania, kłótni i sporów

– kocha prawdę i wystrzega się kłamstwa

– jest ofiarna dla wszystkich

 

TEMATYKA SPOTKAŃ:

Kandydatki:

1)Moja parafia, wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej.

2)Służba – w jaki sposób możemy służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

3)Kim w Kościele jest Najświętsza Maryja – naśladowanie Jej w posłudze i oddaniu Jezusowi.

4)Posługi i funkcje w parafii (ksiądz, kościelny, organista, bielanka, ministrant).

5)Modlitwa – jak pięknie modlić się (różaniec, litania do Matki Bożej Loretańskiej, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa).

6)Piękno liturgii – pokazanie kościoła parafialnego, omówienie szczególnych miejsc (ołtarz, ambona, tabernakulum, konfesjonał).

7)Piękno liturgii – pokazanie sprzętów kościelnych (stroje bielanek, ornaty, feretrony, poduszki, chorągwie, sztandary, ampułki, puszki i inne przedmioty używane w procesji z darami).

8)Cudowny Medalik Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – teologia i znaczenie moralne noszenia medalika.

9)Przygotowanie uroczystości przyjęcia do Dziewczęcej Służby Maryjnej.

10) Przymioty Matki Bożej i naśladowanie Jej w życiu dziewczynek.

 

Dziecko Maryi:

10)Maryja zaprasza do dziewczęcej służby (temat w nawiązaniu do objawień w Fatimie).

11)Maryja uczy chętnego posłuszeństwa.

12)Maryja uczy żyć w zgodzie z innymi.

13)Maryja uczy prawdziwej radości.

14)Maryja uczy wybierać to, co trudne.

15)Maryja prowadzi do Jezusa.

16)Dlaczego I Piątki Miesiąca?

17)Chcemy być dziećmi Maryi (duma z naszej wiary i odwaga głoszenia Chrystusa w środowisku szkolnym).

 

Bielanka:

1)Nasz kościół – dom Boży.

2)Narodziny Jezusa w moim domu.

3)Obrzędy liturgiczne Bożego Narodzenia.

4)Znak darów trzech mędrców.

5)Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie – wola Boża w życiu.

6)Cudowny medalik Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

7)Czy naprawdę kochasz Jezusa?

8)O białej szacie…

9)Znak krzyża świętego.

10)Postawa stojąca w liturgii, procesja.

Choralistka:

1)Chcę być posłuszna.

2)Idziemy do Ciebie Matko.

3)Rozradował się duch mój w Bogu.

4)W szkole Serca Pana Jezusa.

5)Przemiana serca.

6)Mój brat (bliźni).

7)Znak pokoju (pojednanie).

8)Klęczę i adoruję (postawy liturgiczne).

9)Nasi dobrzy przyjaciele (szacunek do dzieła stworzenia).

Tematy wspólne dla grup:

1) Obrzędy bożonarodzeniowe.

2) Gdy śnieg dookoła, nam wesoło.

3) Hej z wiosennym wiatrem…

4) Pragnę – pomóż mi (przygotowanie do Wielkanocy).

5) Majowe spotkanie być musi z myślą o mojej mamusi.

6) Niespodziewane spotkanie, robienie drobnych upominków).

7) Imieniny w naszej wspólnocie

 

Stopnie formacyjne Dziewcząt w DSM CR, związane z nimi stroje i możliwe posługi:

stopień 1 – Kandydatka

strój – bez stroju liturgicznego

zadanie – sypanie kwiatów podczas procesji

stopień 2 – Dziecko Maryi

strój – biała sukienka, może być strój komunijny, biała wstążka do medalionu, strojem zastępczym są też alby i białe cingulum

zadanie – trzymanie wstążeczek od chorągwi, udział w zorganizowanych adoracjach, roratach

stopień 3 – Bielanka

strój – strój – jak wyżej, niebieska wstążka do medalionu i białe cingulum

zadanie – czytanie modlitwy powszechnej, noszenie poduszek, śpiew w scholi, śpiew psalmu

stopień 4 – Choralistka

strój – alba, strój – jak wyżej, zielona wstążka do medaliony i białe cingulum

zadanie – czytanie lekcji w tygodniu, noszenie darów

stopień 5 – Samarytanka

strój – strój – jak wyżej, srebrna wstążka do medalionu i białe cingulum

zadanie – czytanie lekcji w niedzielę i uroczystości, pilnowanie porządku w czasie procesji

stopień 6 – Nazaretanka

strój – strój – jak wyżej, złota wstążka do medalionu i białe cingulum

zadanie – układanie modlitwy powszechnej, noszenie chorągwi

stopień 7 – Precentorka

strój – strój – jak wyżej, czerwona wstążka do medalionu, białe cingulum

zadanie – odpowiada za dziewczęcą służbę liturgiczną podczas konkretnych nabożeństw i uroczystości.

Posługi precentorek:

– animatorka – prowadzi grupę;

– przewodniczka – prowadzi i kieruje działaniami dziewczęcej służby liturgicznej w parafii (w stroju cingulum czerwone)

Zawsze dziewczynka może wykonywać posługi niższych stopni.

Stroje Dziewcząt na oficjalnych uroczystościach powinny być podobne. Elementem wspólnym będą medaliony ze wstążkami o odpowiednim kolorze i pelerynki z emblematem Maryjnym.

 

PIĘĆ ZADAŃ DZIECKA MARYI:

*Będę chętnie spełniać

polecenia rodziców i wychowawców

*Będę starać się, aby w mojej

Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.

*Będę nieść radość, zwłaszcza tam

gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni

*Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.

*Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez

dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

 

Modlitwa codzienna Dziecka Maryi

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję,

ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.

Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko,

broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.

 

Zapraszamy do naszej wspólnoty. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie –w soboty .

Zaczynamy OD WRZEŚNIA!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 515 507 377.